Welkom bij

De Detector Amateur

 

Goed nieuws voor de detectoramateur in Nederland:

Metaaldetectie is in de nieuwe Erfgoedwet niet meer verboden

De vereniging De Detector Amateur (DDA) is blij dat naar aanleiding van de brieven die de DDA en de AWN in het najaar 2015 aan de minister van OCW hebben gestuurd, de terreinen met een archeologische bestemming (waarden) uit de bepaling zijn geschrapt. Dit houdt in, dat metaaldetectie nu behalve voor de genoemde uitzonderingen niet meer verboden is. En dat is een mijlpaal voor de vereniging.

In de huidige monumentenwet is het opsporen van archeologische voorwerpen met een metaaldetector verboden. Het zoeken met een metaaldetector werd gelukkig door de overheid al geruime tijd gedoogd. Het zoeken op terreinen met een archeologische waarde was echter vaak een discussiepunt. Metaaldetectie door hobbyisten was toch in de ogen van sommige archeologen iets wat wettelijk niet was toegestaan en werd met argwaan bekeken.

Per 1 juli 2016 gaat de nieuwe Erfgoedwet in en daarin is met een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) een uitzondering voor metaaldetectie op het opgravingsverbod in de Erfgoedwet opgenomen. Metaaldetectie is dus nu straks niet meer verboden, behalve op de hieronder genoemde terreinen.

Melden van Vondsten
Het melden van vondsten door hobbyisten is verplicht en dat wordt nog belangrijker. De DDA gaat eerdaags weer om tafel met de RCE om e.e.a. verder te bespreken. We komen daar z.s.m op terug.

Erfgoedwet per 1juli 2016 Op 25 maart 2016 vond de tweede bijeenkomst plaats voor amateur- en professionele archeologen die zich bezig houden met metaalvondsten. vrijstmet

Door Marjolein Verschuur, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Joost Kuggeleijn, Directie Erfgoed en Kunsten OCW werd de stand van zaken wat betreft de nieuwe Erfgoedwet gepresenteerd.
Tekst RCE /OCW Vrijstelling voor metaaldetectie

·      Tot 30 cm diep.
·      Behalve op een (aan te wijzen) rijksmonument of een provinciaal of gemeentelijk monument en terreinen waarop een opgraving gaande is.
·      Vondsten hoeven niet te worden overgedragen aan een provinciaal of gemeentelijk depot.

Naar aanleiding van de brieven van het DDA en de AWN zijn de terreinen met een archeologische bestemming uit de bepaling geschrapt. Maar:

·      Meldingsplicht
·      Een gemeente kan terreinen van de vrijstelling uitsluiten. Zie onderstaande lijst.
·      Uitzondering geldt niet onder water.

>> LIJST GEMEENTEN MET EEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK DETECTORVERBOD D.M.V. EEN APV

Publicatie van de nieuwe Erfgoedwet in de Staatscourant van 8 april 2016.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-155.html

 

De detector amateur
  • Adres

   Slenterweg 6
   6905 DM Zevenaar
   mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Volg Ons