DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieOVER DE VERENIGING

Adressen bestuur en redactie

VERENIGING

SECRETARIAAT/LEDENADMINISTRATIE
Adreswijzigingen, opgave van nieuwe leden, opzeggingen,  vragen over contributie enz.
secretariaat@detectoramateur.nl

LEDENDAGEN
Vragen, suggesties zoekdagen
zoekdag@detectoramateur.nl

Bestuur

Voorzitter
Richard Francken
voorzitter@detectoramateur.nl
Secretaris/ledenadministratie
Emanuel van Berkel
secretariaat@detectoramateur.nl
Penningmeester
Xian Wei Lu
penningmeester@detectoramateur.nl
Algemeen bestuurslid
Anton Cruysheer
Algemeen bestuurslid
Tim Wagner
t.wagner@detectoramateur.nl

Medewerkers

Ed der Nederlanden,

Vick Hermsen, Wieger de Jong,
Nino Caselien, Fred van der Mije

Magazine

REDACTIE MAGAZINE
Hanebalken 153
9205 CL Drachten
redactie@detectoramateur.nl

VONDSTEN-VRAAGBAAK
Vragen over bodemvondsten
vondstenvraagbaak@detectoramateur.nl

Redactie

Hoofdredactie
C.B. Leenheer
redactie@detectoramateur.nl

Redactie
C.B. Leenheer

Medewerkers o.a.
Leon Mijderwijk, Richard Francken,
Gert Lugthart, Johan Kannegieter,
Wessel Spoelder, Toon Pieters,Wil Kuijpers,
Johan koning

Beheer website
Daniël de Wit