DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieDETECTOR MAGAZINE6x per jaar full color

Vondsten melden

Geschreven op 17 oktober 2019

Vondsten melden bij archeologen

* Welke vondsten moeten worden gemeld?
In principe moeten alle vondsten worden gemeld, maar niemand heeft behoefte aan modern materiaal zoals aluminiumfolie en blikjes. In de praktijk kunnen alle vondsten van voor 1946 waardevolle informatie opleveren.

* Wat is verder van belang?
Geef de vondsten door geordend naar vindplaats.

* Waar meld ik?
Volgens de wet moet je vondsten melden bij de minister. In de praktijk is dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). PAN is de database die voor vondsten wordt gebruikt. PAN vindt je hier: https://www.portable-antiquities.nl/. Stuur hiervoor een mail naar het centrale mailadres: pan.fgw@vu.nl.

* De RCE onderhoudt tevens het informatiesysteem Archis voor bijvoorbeeld opgravingen. PAN en Archis blijven geheel gescheiden. Oude vondstmeldingen zitten wel in Archis en zijn net als PAN alleen opvraagbaar door professionals. Archis is tegenwoordig beveiligd met DigiD en e-Herkenning.

* PAN meldt vondsten door aan NUMIS, die de muntdeterminaties voor PAN verzorgt. Apart melden bij NUMIS is dus niet nodig.

Meer informatie of de volledige brochure lezen/downloaden? Zie de pagina over de brochure ‘Metaaldetectie in Nederland’.