DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieGewoon doen...LID WORDEN?

LID WORDEN VAN DDA NEDERLANDSE VERENIGING VOOR METAALDETECTIE?

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van DDA Nederlandse vereniging voor metaaldetectie is voor zes magazines en gaat in op de eerstvolgende verschijning van het magazine. Het lidmaatschap wordt zonder opzegging altijd stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzeggingen dienen altijd uiterlijk één maand na verschijning laatste magazine en uiterlijk één maand na de eerste factuur schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie binnen te zijn.

Het Detector Magazine verschijnt in maart, mei, juli, september, november en december. Wij bieden de mogelijkheid aan nieuwe leden die in de loop van het jaar lid zijn geworden, eerdere magazines na te bestellen. De kosten voor 1 magazine is €7,50.

U kunt uw lidmaatschap starten door een Jaarlidmaatschap te kopen via de site. Na ontvangst van uw betaling gaat het lidmaatschap in. Aan het einde van elk lidmaatschapsjaar (zes magazines) ontvangt u weer een factuur voor de contributie van een nieuwe jaar (zes nummers).

CONTRIBUTIE

NEDERLAND

€ 35,00 per jaar

BUITEN NEDERLAND

€ 40,00 per jaar

Wil je lid worden, kies dan hier onder voor opties selecteren en voeg het juiste type toe aan de winkelwagen en reken deze af. Als de betaling van de contributie op onze rekening is bijgeschreven ben je lid van de vereniging.

Lees in het privacy statement hoe DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie omgaat met je persoonsgegevens