DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieDETECTOR MAGAZINE6x per jaar full color

DDA GIS webapp

Geschreven op 29 oktober 2019

Op de website is nu de DDA GIS webapp beschikbaar. Deze webapp kan gebruikt worden in de voorbereiding bij het zoeken. Zo bevat de webapp een overzicht met gemeenten die (mogelijk) een verbod hebben ingesteld op metaaldetectie. Hiermee wordt het makkelijker om na te gaan waar je wel en niet mag zoeken. Daarnaast zijn er nog een aantal interessante kaarten toegevoegd.

In het detector magazine van november 2019 is de webapp uitgebreid beschreven. Hieronder worden de belangrijkste zaken nog een keer samengevat:

Kaart en knoppen

Het grootste en belangrijkste deel van de webapp bestaat natuurlijk uit de kaart zelf. Daarbij is er een aantal knopjes aanwezig om gebruik te maken van wat extra mogelijkheden. Deze knopjes zijn linksboven in het scherm te vinden, bij het DDA logo en de titel. De belangrijkste knopjes zijn de volgende:

APV knop 1 Hiermee wordt er in een apart venster de legenda getoond van de kaartlagen die op dat moment actief zijn.
APV knop 2 De meest belangrijke knop in de applicatie. Hiermee kan geselecteerd worden welke van de beschikbare kaartlagen getoond worden. Is een kaartlaag grijs, dan kan de laag nog niet op de kaart getoond worden. Door in- of uitzoomen wordt de laag zwart. Let op dat de kaart onoverzichtelijk kan worden als er te veel lagen tegelijk aan staan.
APV knop 3 Hiermee kan de onderliggende basiskaart veranderd worden. Standaard wordt een kaart met donkergrijs canvas getoond. Via deze knop kan een andere gekozen worden. In plaats van een topografische kaart kan ook een luchtfoto gebruikt worden.
APV knop 4 Via deze knop wordt ingezoomd op de huidige locatie van de gebruiker. Hiervoor moet wel eerst door de gebruiker toestemming gegeven worden. Vooral op de smartphone is dit een handige functie. Zo kun je onderweg je huidige locatie opvragen en gelijk zien of er een (mogelijk) verbod geldt op die locatie.

 

Zoekveld

Naast de knopjes is er ook een zoekveld beschikbaar. Hiermee kan naar een bepaald adres of plaats gezocht worden. Wanneer een resultaat gevonden is wordt automatisch ingezoomd naar die locatie. Ook is het mogelijk om op een gemeente te zoeken uit de kaartlaag met het APV overzicht.

Kaartlagen

De volgende kaartlagen zijn beschikbaar in de webapp:

APV overzicht

Met behulp van kleurtjes is ingesteld of er in een gemeente een APV ingesteld is. De betekenis van de kleuren is in de legenda te vinden. Sommige gemeenten hebben wel een verbod ingesteld maar dan alleen voor nader aan te wijzen gebieden. Deze gemeenten zijn op de kaart oranje gekleurd. Voor deze gemeenten dien je zelf uit te zoeken welke gebieden aangewezen zijn. Deze informatie hebben we helaas (nog?) niet beschikbaar. Op de kaart is altijd de laatst bekende informatie te zien. Wanneer je op een gemeente klikt dan wordt er een pop-up getoond met (o.a.) de controle datum. Dit is de datum waarop er voor het laatst gecontroleerd is op de aanwezigheid van een APV.

IKAW

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een kaart van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het toont de trefkans van archeologische vondsten, voornamelijk van de periode van het laat paleolithicum t/m de vroege middeleeuwen. Door middel van kleuren is de hoogte van de trefkans weergegeven. De kleuren lopen van lichtgeel (zeer laag) tot donker oranje (hoog). Deze waarden zijn op verschillende manieren tot stand gekomen, bv door extrapolatie van bekende archeologische gebieden (uit ARCHIS) of dmv grondsoorten en geologische kaarten. De trefkans is dus een voorspelling.

AMK

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) bevat de bekende behoudens waardige archeologische terreinen in Nederland. De informatie hiervoor komt uit ARCHIS (Archeologisch Informatiesysteem). De terreinen hebben op basis van een aantal criteria (bv kwaliteit, zeldzaamheid en contextwaarde) gewaardeerd. De kaart is bedoeld ter bescherming van de archeologische monumenten. Een deel van de monumenten is beschermd volgens de monumentenwet. Voor andere monumenten wordt zoveel mogelijk getracht deze via andere mogelijkheden te beschermen, bv via een bestemmingsplan. Voor de detector amateur is het goed te weten waar de archeologische monumenten liggen. Maar natuurlijk niet om juist daar te gaan zoeken. De beschermde monumenten zijn verboden terrein. Opgravingen (zonder vergunning) worden beschouwd als een misdrijf. Voor de niet beschermde gebieden is terughoudendheid geboden. Waarschijnlijk zal voor deze gebieden ook geen goedkeuring verkregen kunnen worden. Misbruik van deze kaart is iets waar De Detector Amateur natuurlijk niet achter staat!

Verdwenen dorpen

Deze kaart laag geeft een overzicht van nederzettingen die zich ooit in Nederland hebben bevonden maar in de loop van tijd geheel verdwenen zijn. De kaart is vooral bedoeld als interessante aanvulling voor onze app. Zolang een verdwenen dorp zich niet in beschermd gebied bevindt, dan is het wellicht interessant om te zien als er nog sporen te vinden zijn. We horen het graag als iemand leuke vondsten heeft gedaan.

Digitale Kadastrale Kaart

De kaart laag toont de kadastrale grenzen. Deze informatie wordt beheerd door het Kadaster. Het kan soms nuttig zijn om te zien uit hoeveel kadastrale percelen een bepaald gebied bestaat. Het is goed mogelijk dat deze verschillende percelen ook verschillende eigenaren hebben. Wanneer je toestemming vraagt (en krijgt) is het goed om te weten voor welk gebied deze toestemming precies geldt. Let op dat de kaart laag pas zichtbaar wordt wanneer ver genoeg op de kaart is ingezoomd.

De DDA GIS webapp is te vinden in het menu ‘Verantwoord zoeken’ of via de link DDA GIS webapp

Disclaimer:
De kaart met het APV overzicht is door de Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie zelf ontwikkeld op basis van informatie vanuit PAN. We streven het overzicht zo actueel mogelijk te houden. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Alle overige kaarten in de app komen van externe bronnen, bijvoorbeeld vanuit het RCE. De Detector Amateur kan niet garanderen dat deze gegevens volledig/actueel zijn.