DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieDETECTOR MAGAZINE6x per jaar full color

Regels rondom metaaldetectie

Geschreven op 4 juli 2019

WAAR MAG JE ZOEKEN:
 • Zoek niet in gemeenten waar een detectorverbod geldt. Controleer dit in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Elke gemeente heeft een APV op internet.
 • Zoek niet op archeologische monumenten. De rijksmonumenten vind je op AMK en IKAW – Archeologie in Nederland.  Mail gemeente en provincie voor regionale monumenten.
 • Zoek niet met een metaaldetector en niet met een magneet onder water, niet op de waterlijn, niet in uiterwaarden van een rivier.
 • Vraag altijd toestemming om te zoeken aan de grondeigenaar.
 • Zoek niet dieper dan 30 cm.
WIE IS EIGENAAR VAN DE VONDSTEN?

Losse vondsten uit de bovenste 30 cm die zijn aangemeld bij PAN worden eigendom van de vinder. Bij schatvondsten zijn de vinder en de grondeigenaar ieder voor de helft eigenaar. Vondsten die dieper dan 30 cm lagen, van een archeologisch monument komen of uit een gemeente waar een detectorverbod geldt, worden eigendom van de provincie.

TIJDENS HET ZOEKEN:
 • Noteer exacte coördinaten van je vondst.
 • Schatvondst: ga niet graven. Stop met zoeken en bel de gemeente, die een archeoloog inschakelt.
 • Wapens en munitie, of menselijke resten: stop met zoeken en verplaats niets. Bel de politie.
 • Veroorzaak geen overlast.
  • Blokkeer geen wegen of paden bij het parkeren
  • Respecteer lokale regels zoals zondagsrust.
 • Respecteer de natuur.
  • Verstoor geen dieren, holen of nesten.
  • Beschadig geen (wortels van) bomen, struiken en planten.
 • Laat het terrein netjes achter.
  • Maak gegraven gaatjes dicht.
  • Neem alle vondsten mee.
  • Laat geen afval achter.
  • Sluit toegangshekken bij het betreden en verlaten van terreinen.
WAAROM DE REGELS OVER TOESTEMMING VRAGEN, DE NATUUR EN NETJES ACHTERLATEN?

Legale metaaldetectie is alleen mogelijk met toestemming van de grondeigenaar. Wanneer zoekers overlast veroorzaken, zal een grondeigenaar geen toestemming meer geven en zoekers wegsturen. Deze regels zijn van belang voor het voortbestaan van de hobby!

NA HET ZOEKEN:
 • Meld alle losse vondsten én schatvondsten bij PAN. In principe zijn alle vondsten van voor 1946 interessant. Maak foto’s van de vondsten geordend per zoekdag en per vindplaats
 • Meld schatvondsten bij de gemeente.
 • Bespreek de verdeling van een schatvondst met de grondeigenaar
WAAROM VONDSTEN MELDEN?

Lang niet alle geschiedenis is opgeschreven en in boeken terecht gekomen: er zijn perioden of plaatsen waar archeologen en historici maar weinig vanaf weten. Metaaldetectorvondsten helpen met het invullen van die ‘witte vlekken’ in onze kennis van het verleden. Vondsten uit de grond kunnen bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat ter plaatse ooit een boerderij van hout heeft gestaan of dat er mensen begraven zijn. Elk object draagt bij tot kennis over de vindplaats of de regio. Metaalvondsten zijn extra waardevol, omdat bijvoorbeeld munten en kledingspelden vaak goed gedateerd kunnen worden daarom een aanwijzing zijn wanneer die activiteiten hebben plaatsgevonden.

Deze tekst is een verkorte variant van de brochure ‘Metaaldetectie in Nederland. Gedragscode en regels voor verantwoord gebruik van de metaaldetector in Nederland’ (juli 2019). De brochure is een uitgave van het project PAN, gecoördineerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De verenigingen De Detectoramateur (DDA), The Coinhunters Company (TCC) en de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, onderschrijven deze gedragscode en adviseren hun leden deze te volgen.

Meer informatie of de volledige brochure lezen/downloaden? Zie de pagina over de brochure ‘Metaaldetectie in Nederland’.