DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieOVER DE VERENIGING

DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie

DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie bestaat sinds 1992 en richt zich op Nederland en België. Net als veel andere Europese landen was metaaldetectie destijds ook in Nederland nog verboden. In Nederland werd het echter wél gedoogd op voorwaarde dat de hobbyarcheologen zich aan de regels hielden – waaronder het melden van vondsten. Pas met de Erfgoedwet in 2016 is het zoeken met een metaaldetector – mede door de lobby van deze vereniging – officieel toegestaan. Uitsluitend tot een diepte van 30 cm en alleen als de geldende regels worden gevolgd (waaronder het melden van vondsten bij PAN). Het zoeken met een metaaldetector is ontzettend leuk om te doen maar vraagt ook om verantwoord gedrag – zodat de hobby zowel mogelijk als leuk blijft.

DDA Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie is daarom méér dan alleen een gezellige vereniging met zoekdagen en een magazine. De vereniging brengt ook proactief de standpunten en belangen van haar leden naar voren bij belangenorganisaties en is gesprekspartner van overheden. Met een lidmaatschap van de vereniging en verantwoord gedrag draag je bij aan het instandhouden van deze prachtige hobby, die ook wel wordt omschreven als ‘the greatest gift to archaeology’!

Adressen bestuur en redactie

Alle adressen en contactgegevens vind u via deze link