DDA Nederlandse Vereniging voor MetaaldetectieOVER DE VERENIGING
rankische munt van theodebert

Unieke muntschat Drenthe

Zevenenveertig gouden munten uit de Vroege Middeleeuwen. Een unieke vondst van twee detectorzoekers uit Drenthe.

Het is de grootste muntschat ooit uit de 6de eeuw die in Nederland ontdekt is en daarmee is de vondst van nationaal belang. Na melding aan de provinciaal archeoloog heeft intensieve samenwerking tussen deze archeoloog en het Drents Museum ervoor gezorgd dat het museum in Assen de goudschat heeft verworven. Vanaf 20 juni is de nieuwste aanwinst – die gerekend wordt tot de hoogtepunten van de museumcollectie – voor het publiek te zien in het Drents Museum.
Bron: Provincie Drenthe

47 gouden munten

Onderzoek bij De Nederlandsche Bank heeft uitgewezen dat het in gewicht gaat om de grootste muntschat ooit van de 6de eeuw die in Nederland gevonden is. De 47 gouden munten zijn zogeheten ‘solidi’ en hebben elk een gewicht van meer dan 4 gram. De jongste munt in de goudschat is geslagen na 541. Over de context en de reden waarom de munten werden begraven, is nog niets bekend. Gezien de grote waarde zijn ze waarschijnlijk in het bezit geweest van iemand die tot de regionale elite behoorde.

 

Samenstelling divers

De ontdekte gouden muntschat is divers van samenstelling. De schat bestaat uit Laat-Romeinse, Byzantijnse, Ostrogothische en Merovingische/Frankische munten, geslagen in onder meer Constantinopel, Rome, Ravenna en Laon (Noord-Frankrijk).
Uniek is dat een van de Frankische munten de buste toont van de Merovingische koning Theodebert (534-548). Het nu gevonden exemplaar is, voor zover bekend, de eerste munt van deze koning die op Nederlandse bodem is gevonden.
Het merendeel van de munten, 38 stuks, is Byzantijns. Op de voorzijde hebben de meeste een beeltenis van de Byzantijnse keizer Justinianus (527-565). Losse Byzantijnse munten zijn wel vaker gevonden in Noord-Nederland, maar complete muntschatten zijn een zeldzaamheid.

‘Discussies over macht en elites’

In 1955 werd voor de laatste keer een goudschat in Drenthe gevonden. ‘Het is een zeldzame vondst, met bijzondere betekenis voor Drenthe,’ zegt gedeputeerde cultuur Rein Munniksma. ‘Ongetwijfeld gaat de schat een rol spelen in landelijke en misschien wel internationale discussies over macht en elites in het verleden. Zo wordt de plaats van Drenthe in de vroegmiddeleeuwse wereld opnieuw belicht. Dat zal mooie en nieuwe verhalen voor de regio opleveren.’

Geweldige aanwinst

‘Wij zijn enorm blij met onze nieuwste aanwinst’, zo licht directeur Annabelle Birnie van het Drents Museum toe. ‘Het is een geweldige aanvulling en van grote betekenis voor onze archeologische collectie. Naast de goudschat van Beilen uit de 5de eeuw en de muntschat van Nietap uit de 7de eeuw hebben we nu ook een topstuk uit de 6de eeuw, een periode waarover relatief weinig bekend is. Juist deze aanwinst in combinatie met nader onderzoek kan ons nieuwe inzichten verschaffen over deze periode van de Vroege Middeleeuwen.’ De nieuwste aanwinst is mede verworven dankzij de BankGiro Loterij.
Onthulling door Rein Munniksma en Annebelle Birnie